inwentaryzajcaDla wielu spośród obsługiwanych przez nas klientów, przeprowadzanie inwentaryzacji jest dodatkową pracą, pochłaniającą mnóstwo czasu, który mógłby zostać przeznaczony na istotniejsze zajęcia. Z tego powodu, pośród oferowanych przez nas usług znajduje się również kompleksowa inwentaryzacja środków trwałych IT. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla każdej firmy, która chce w sprawny i przede wszystkim rzetelny sposób poradzić sobie z tym obowiązkiem.

Na każdym etapie przeprowadzanych prac, nasze działania są konsultowane z klientem. Zależy nam na tym aby inwentaryzacja nie zakłócała wykonywania obowiązków przez pracowników firmy, dlatego precyzyjnie zostaje ustalony czas jej sporządzenia. Podczas wykonywanych prac identyfikowane są wszystkie środki trwałe IT, zarówno te ujęte w księdze rachunkowej jak i znajdujące się w ewidencji pozabilansowej. Dzięki naszemu doświadczeniu, a przez to również zdobytym kwalifikacjom, mogą być Państwo pewni, iż wykonana przez nas inwentaryzacja spełni wszystkie konieczne wymogi.